1. Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontunuując korzystanie z tej strony, akceptujesz działanie ciasteczek w Twojej przeglądarce. Więcej informacji: Ciasteczka Learn More.

Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia wstępne


§ 1.1 Każdy użytkownik serwerów lub strony stillcraft.pl jest zobowiązany do znajomości regulaminu oraz do jego przestrzegania.
§ 1.2 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§ 1.3 Definicje:
  • Gracz/Użytkownik - osoba korzystająca z forum i portalu stillcraft.pl, ale też osoby, które grają na serwerach mc.stillcraft.pl.
  • SMod/Mod/KidMod - osoby znajdujące się w administracji serwerów gry i portalu stillcraft.pl. Stanowią pomoc dla głównego administratora.
  • działka/wyspa - wydzielony obszar terenu na serwerze gry, który zostaje przekazany graczowi pod jego zarząd.
  • wirtualny majątek - zakupione za pomocą realnej waluty dobra na serwerach. Wliczają się w to rangi Vip, SVip, przedmioty wirtualne, pieniądze wirtualne, punkty doświadczenia i inne usługi.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne


§ 2.1 Gra na serwerze jest dla zabawy. Jeśli coś Ci się nie podoba – nikt Cię tu nie trzyma.
§ 2.2 Każda wybudowana budowla oraz każda postać zarejestrowana na którymkolwiek z serwerów serwerowni jest własnością głównego administratora serwera.
§ 2.3 Gracz zobowiązany jest do słuchania się poleceń członków administracji serwerowni.


Rozdział 3. Serwer Freebuild


§ 3.1 Podstawowa ranga Gracz ma możliwość posiadania maksymalnie 1 działki. Jeśli osoba posiada rangę Gracz+ to przysługują jej 2 działki. Jeśli użytkownik posiada konto Vip lub SVip to przysługuje mu ilość działek podana w szczegółach konta.
§ 3.2 Gracz, aby uniknąć usunięcia działki, musi wykonywać na niej akcje polegające na usunięciu lub postawieniu dowolnego bloku. Jeżeli nie wykona żadnej akcji w ciągu 15 dni, jego działka zostanie automatycznie usunięta i cała jej zawartość przepada.
§ 3.3 W przypadku gdy gracz ma czasowego bana, posiadane przez niego na serwerze działki mogą zostać bezpowrotnie usunięte.
§ 3.4 Zakazane jest budowanie na swoich działkach maszyn ,,AFK’’ oraz budowli obciążających serwer.
§ 3.5 Na swoich działkach można umieszczać pułapki. Zakazuje się jednak wabienia do nich innych graczy. Dotyczy to zwłaszcza ustawienia /swarp w niebezpiecznym miejscu oraz zachęcania gracza do teleportacji w miejsce, gdzie może on zginąć. Zakaz obejmuje pułapki na wszystkich mapach i warpach serwera.


Rozdział 4. Serwer Creative


§ 4.1 Podstawowa ranga Gracz ma możliwość posiadania maksymalnie 1 działki. Jeśli osoba posiada rangę Gracz+ to przysługują jej 2 działki. Jeśli użytkownik posiada konto Vip lub SVip to przysługuje mu ilość działek podana w szczegółach konta.
§ 4.2 Gracz, aby uniknąć usunięcia działki, musi wykonywać na niej akcje polegające na usunięciu lub postawieniu dowolnego bloku. Jeżeli nie wykona żadnej akcji w ciągu 20 dni, jego działka zostanie automatycznie usunięta i cała jej zawartość przepada.
§ 4.3 W przypadku gdy gracz ma czasowego bana, posiadane przez niego na serwerze działki mogą zostać bezpowrotnie usunięte.
§ 4.4 Zakazane jest budowanie na swoich działkach maszyn ,,AFK’’ oraz budowli obciążających serwer.


Rozdział 5. Serwer SkyBlock


§ 5.1 Każdy gracz serwera ma możliwość wyboru jednego z trzech rodzajów wysp dostępnych na serwerze.
§ 5.2 Gracz, aby uniknąć usunięcia wyspy, musi wykonywać na niej akcje polegające na usunięciu lub postawieniu dowolnego bloku. Jeżeli nie wykona żadnej akcji w ciągu 20 dni, jego wyspa zostanie automatycznie usunięta i cała jej zawartość przepada.
§ 5.3 W przypadku gdy gracz ma czasowego bana, posiadana przez niego na serwerze wyspa może zostać bezpowrotnie usunięta.
§ 5.4 Zakazane jest budowanie na swojej wyspie maszyn ,,AFK’’ oraz budowli obciążających serwer.
§ 5.5 Na swojej wyspie można umieszczać pułapki. Zakazuje się jednak wabienia do nich innych graczy. Dotyczy to zwłaszcza ustawienia /swarp w niebezpiecznym miejscu oraz zachęcania gracza do teleportacji w miejsce, gdzie może on zginąć. Zakaz obejmuje pułapki na wszystkich mapach i warpach serwera.


Rozdział 6. Kultura


§ 6.1 Gracz zobowiązuje się nie używać wulgaryzmów.
§ 6.2 Gracz zobowiązuje się odnosić z szacunkiem do każdego użytkownika.
§ 6.3 Nieprzestrzeganie zobowiązań wymienionych w § 6.1 i § 6.2 skutkuje konsekwencjami opisanymi w rozdziale 8 niniejszego regulaminu oraz w taryfikatorze kar.


Rozdział 7. Administracja


§ 7.1 Władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą na serwerach i portalu jest administracja.
§ 7.2 Na serwerach i portalu administrację stanowią Administratorzy, SModzi, Modzi, i KidModzi.
§ 7.3 Skład osobowy administracji ustala główny administrator.
§ 7.4 Podstawowym zadaniem administracji jest niesienie pomocy graczom oraz pilnowanie porządku na serwerach i portalu.
§ 7.5 Podczas wypełniania swoich obowiązków członkowie administracji zobowiązani są do postępowania zgodnie z regulaminem serwerowni i taryfikatorem kar. W szczególności dotyczy to egzekwowania przepisów zawartych w rozdziale 8 niniejszego regulaminu.


Rozdział 8. Zasady wszystkich serwerów


§ 8.1 Zakazuje się używania programów, hacków i modów wspomagających gre na serwerach.
§ 8.2 Podżeganie i prowokowanie innych graczy do złamania regulaminu jest karalne.
§ 8.3 Świadome wykorzystanie błędów w grze jest karalne.
§ 8.4 Reklamowanie innych serwerów jest karalne.
§ 8.5 W szczególnych przypadkach administracja upoważniona jest do wymierzenia kary bez podania przyczyny.
§ 8.6 Administracja nie odpowiada za utracone dobra serwerowe.
§ 8.7 Używanie wulgaryzmów w każdej postaci jest karalne.
§ 8.8 Wysyłanie bezsensownych wiadomości i helpopów (zgłoszeń) jest karalne.
§ 8.9 Bezpodstawne grożenie komuś blokadą konta lub wyciszeniem jest karalne.
§ 8.10 Utrudnianie innym graczom swobodnej gry na serwerach jest karalne.
§ 8.11 Utrudnianie pracy administracji bądź przeszkadzanie jej członkom w wykonywaniu czynności służbowych jest karalne.
§ 8.12 Obraza wystosowana w kierunku jakiegokolwiek gracza jest karalna.
§ 8.13 Obraza wystosowana w kierunku członka administracji jest karalna.
§ 8.14 Podszywanie się pod kogoś innego jest karalne.
§ 8.15 Oszukiwanie członków administracji jest karalne.
§ 8.16 Zakazuje się wznoszenia obiektów i rozpowszechniania treści wulgarnych, seksistowskich czy rasistowskich.
§ 8.17 Zakazuje się wznoszenia obiektów i rozpowszechniania treści nawiązujących do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej, komunistycznej i innych doktryn charakteryzujących zbrodnicze ustroje totalitarne.
§ 8.18 Szczegółowe stawki kar za poszczególne przewinienia określa taryfikator kar.


Rozdział 9. Płatności /sklep


§ 9.1 Międzyserwerową walutą uprawniającą do korzystania z płatności /sklep są punkty premium.
§ 9.2 Zakupione dobra w postaci wirtualnego majątku mogą nie zostać przydzielone graczowi. W szczególnych sytuacjach użytkownicy mogą stracić zakupione za punkty premium dobra i nie mają prawa ubiegania się o zwrot wydanych na nie środków/pieniędzy.
§ 9.3 Konta Vip i SVip oraz przedmioty, pieniądze, exp i usługi na serwerze mogą zostać odebrane użytkownikowi, jeśli złamie on zasady regulaminu lub zostanie ukarany blokadą wejścia na serwer.
§ 9.4 W przypadku poważniejszych problemów z transakcjami należy skontaktować się z administracją.


Rozdział 10. Postanowienia końcowe


§ 10.1 Główny administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
§ 10.2 Każda zmiana regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania jej przez głównego administratora.
§ 10.3 W przypadku różnic w interpretacji poszczególnych postanowień regulaminu decydujący głos należy do głównego administratora.

//aktualizowano 27.06.2017

Poleć tę stronę